WADA khẳng định sẽ khôi phục biện pháp kiểm soát doping sau đại dịch

WADA khẳng định sẽ khôi phục biện pháp kiểm soát doping sau đại dịch

Chủ tịch WADA Witold Banka cho biết do tác động của dịch bệnh COVID-19, các chuyên viên kiểm soát do