Vợ Quế Ngọc Hải than con gái không giống mẹ và chuyện đùa “hot girl mang phận đẻ mướn”

Vợ Quế Ngọc Hải than con gái không giống mẹ và chuyện đùa “hot girl mang phận đẻ mướn”

Quế Ngọc Hải và Thuỳ Phương yêu nhau từ năm 2014, đến năm 2018 thì chính thức kết hôn. Phương kém Hả