Việt Phúc, Danh Ngọc mở trung tâm bóng đá cộng đồng

Quyết định chia tay sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá Việt Nam Hoàng Danh Ngọc đã cùng “siêu phủi” Việt Phúc mở trung tâm bóng đá cộng đồng tại Thanh Hoá.