vào bóng

vào bóng

Sane suýt gãy chân sau pha vào bóng ác ý【vào bóng】:”Đó là pha vào bóng, phạm lỗi ác ý! May mắn là Sa