GiảibóngđáThiênLong-CúpTrầnDoãn2017ĐạtVĩnhTiếnvsSalonOtoThếVũ:Yêuquáiquađường,chiahànhlý

Mây đen kéo đến, cuồng phong nổi dậy, chớp mắt Sư phụ Đường Tăng bị bắt, đại sư huynh thì đã quay lại Hoa quả sơn (Hồi thứ 27, 3 lần đánh Bạch Quốc Tinh), Bát Giới bàn với sư đệ Sa Tăng (tức Sa Ngộ Tĩnh): “Huynh đệ mình chia hành lý, đệ về làm yêu quái ở khúc sông Lưu Sa, còn ta quay lại làm rể nhà họ Cao”.