tẩm quất người mù

tẩm quất người mù

Điểm tựa cuộc đời【tẩm quất người mù】:Trước khi gặp Vũ Hoài Thanh, cuộc sống của Tạ Đình Hán đầy bóng