“Gôn gạch” thất truyền bất ngờ tái xuất, công viên Bách Thảo vui hơn trảy hội

Giải đấu đặc biệt, khơi ngợi lại cả bầu trời tuổi trẻ của các “siêu phủi” nổi tiếng một thời Hà Nội được tổ chức tại sân Bách Thảo mới đây…