Người đồng đội đầu tiên của West B-Wu Lei sau khi bắt đầu 2 bàn thắng và người Tây trong 2-0, 3 vòng Pasar Taruhan Bola Piala Eropa

West B-Wu Lei Sau khi bắt đầu đội, các đồng đội đã ghi 2 bàn sau 2-0 và 3 vòng. Trong vòng 15 của giải đấu, cuộc thi, Tây