ngọn đuốc

ngọn đuốc

Ngọn đuốc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã tới Trung Quốc【ngọn đuốc】:Lễ chào mừng ngọn lửa thiê