Vòng 3 Nghệ League 2018: Cơ hội nào cho các đội sửa sai

Vòng 3 Nghệ League 2018: Cơ hội nào cho các đội sửa sai

Giải Hạng Nhất Nghệ League 2018 đã bước qua 2 tuần khởi tranh, mỗi năm, giải đấu thêm 1 điều mới mẻ khi năm nay BTC chỉ chọn 12 đội tham gia giải, và con số 12 đội cho mỗi hạng đấu của hệ thống giải Nghệ League đã được đóng khung cùng cách thức tổ chức đã vào khuôn