MU đồng ý để Lingard ra đi

MU đồng ý để Lingard ra đi

MU và West Ham đã đồng ý cơ bản những điều khoản để Jesse Lingard có thể chuyển tới đội bóng thành L