Lương ‘Dị’ và EOC tham dự giải từ thiện tứ hùng tại Bắc Ninh

Lương ‘Dị’ và EOC tham dự giải từ thiện tứ hùng tại Bắc Ninh

Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 và đội bóng EOC sẽ về Bắc Ninh tham dự giải từ thiện ý nghĩa ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn tại mảnh đất Kinh Bắc.