jisung

jisung

Park Ji Sung chia tay tuyển Hàn Quốc【jisung】:Ngôi sao 29 tuổi Park Ji Sung hiện là đội trưởng của tu