Đình Trọng đội nắng theo dõi đồng đội tập luyện trước ngày sang Singapore phẫu thuật

Đình Trọng đội nắng theo dõi đồng đội tập luyện trước ngày sang Singapore phẫu thuật

Trần Đình Trọng theo dõi các đồng đội tập luyện tại sân phụ Mỹ Đình vào chiều 12/6, một ngày trước t