Thủ môn Tuấn Mạnh với Hoàng Anh Gia Lai: Chúng ta không thuộc về nhau

Thủ môn Tuấn Mạnh với Hoàng Anh Gia Lai: Chúng ta không thuộc về nhau

Sự nghiệp của Tuấn Mạnh rất “lận đận” theo chia sẻ của anh. Sự “lận đận” đầu tiên là bén duyên với v