UEFA Champions League-Lugakarla 2 Bắn chùm Interm 0-0 Khách cần thiết trong các trận bóng đá

UEFA Champions League!Luke Barbarella 2 Bắn chùm Inter 0-0 Quặng khách [Những điều cần thiết trong các trận bóng đá]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 28 tháng 10: Thời gian Bắc Kinh, ngày 28 tháng 10