Tứ kết giải vô địch sân 7 Hà Nội – khu vực 1: Hứa hẹn nhiều bất ngờ

Chiều thứ Bảy tuần này (26/8/2017), các trận đấu thuộc vòng tứ kết giải vô địch sân 7 Hà Nội – khu vực 1 sẽ diễn ra tại sân bóng Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội.

Tứ kết giải vô địch sân 7 Hà Nội – khu vực 1Tô Ký đả bại Top Gun, The Mario’s, FC 2L cùng FC Qui vào bán kết

Chiều thứ Bảy tuần này (26/8/2017), các trận đấu thuộc vòng tứ kết giải vô địch sân 7 Hà Nội – khu vực 1 đã diễn ra tại sân bóng Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội.

Lượt2vòngloạigiảivôđịchsân7HàNội–khuvực1:TôKý,Nghệ+thắngthuyếtphục

Chiều ngày 5/8/2017, lượt 2 vòng loại giải vô địch sân 7 Hà Nội – khu vực 1 đã diễn ra tại sân bóng Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội.