Giải hạng Nhì – Vietfootball 2018: Hấp dẫn thể thức mới

Thay vì đá đá theo thể thức Cúp, giải hạng Nhì Cúp Vietfootball 2019 (HL2-S2) sẽ thi đấu theo thể thức League, giống giải hạng Nhất và HPL.