Giải bóng đá PTTH Hà Nội khóa 94 – 97FC Quang Trung, FC Phạm Hồng Thái thể hiện sức mạnh ở Cúp Hà Nội 94-97

Ngày 27/8/2017, tại sân bóng C500, Học viện An ninh, các trận đấu vòng 2 giải bóng đá phong trào cựu học sinh PTTH toàn khoá 94-97 – Cúp Hà Nội 94-97 tiếp tục diễn ra hấp dẫn với nhiều trận đấu kịch tính.

GiảibóngđáPTTHHàNộikhóa94-97FCQuangTrung,FCPhạmHồngTháithểhiệnsứcmạnhởCúpHàNội94-97

Ngày 27/8/2017, tại sân bóng C500, Học viện An ninh, các trận đấu vòng 2 giải bóng đá phong trào cựu học sinh PTTH toàn khoá 94-97 – Cúp Hà Nội 94-97 tiếp tục diễn ra hấp dẫn với nhiều trận đấu kịch tính.