Hơn 80 phút quật cường của những “chiến binh” Du Lịch…

Du Lịch đã thi đấu hơn 80 phút đầy quyết tâm và quả cảm trước Song Hùng và những tràng pháo của khán giả là món quà quý giá nhất mà Du Lịch có được…