Khai mạc Elite Sky Cup 2020: ĐKVĐ Mobi bị cầm hòa, Tùng Anh ngược dòng thắng Thành Đồng

Chiều thứ 7 ngày 2-1, Elite Sky Cup 2020 đã chính thức khởi tranh. Bất ngờ đã xảy ra khi nhà ĐKVĐ Mobi bị TIG cầm hòa trong khi đó tại bảng C, Tùng Anh ngược dòng đánh bại Thành Đồng tại trận cầu tâm điểm.

KhaimạcEliteSkyCup2020:ĐKVĐMobibịcầmhòa,TùngAnhngượcdòngthắngThànhĐồng

Chiều thứ 7 ngày 2-1, Elite Sky Cup 2020 đã chính thức khởi tranh. Bất ngờ đã xảy ra khi nhà ĐKVĐ Mobi bị TIG cầm hòa trong khi đó tại bảng C, Tùng Anh ngược dòng đánh bại Thành Đồng tại trận cầu tâm điểm.