Indonesia ở lại Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á

Indonesia ở lại Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á

Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi xác nhận thông tin trên hôm qua 9/8, và cho rằng các thành viên trong AS