Đỗ Hùng Dũng: Từ 27 phút ngắn ngủi của Miura đến cái duyên vàng SEA Games

Đỗ Hùng Dũng: Từ 27 phút ngắn ngủi của Miura đến cái duyên vàng SEA Games

27 phút ngắn ngủi thời MiuraĐỗ Hùng Dũng được đánh giá là gương mặt trẻ triển vọng. Nhưng con đường