Phóng viên Tây Ban Nha: Wu Lei được chẩn đoán bị nhiễm trùng.

Phóng viên Tây Ban Nha: Wu Lei được chẩn đoán bị nhiễm trùng.Tình hình hiện tại tốt ở nhà [trong các trò chơi bóng đá hiện đại phải có thể làm]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 21 tháng 3