Ludiger xin lỗi vì DeBlaune: Tôi đã không cố tình chúc anh ấy phục hồi sớm Cara Main Judi Bola

Ludiger xin lỗi vì Derblaub: Tôi đã không cố tình chúc anh ấy hồi phục sớm.