cầm chân

Bị SHB Đà Nẵng cầm chân, Thanh Hóa vẫn chưa biết mùi chiến thắng【cầm chân】:Bị SHB Đà Nẵng cầm chân,