Bế mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022

Bế mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022

Tiết mục “Thắp sáng” mở đầu cho lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. (Ảnh: Tân Hoa Xã)Tối 2