Arsenal thắng hủy diệt ngày đầu năm 2019, Tottenham trở lại tốp 2

Arsenal thắng hủy diệt ngày đầu năm 2019, Tottenham trở lại tốp 2

Arsenal thắng hủy diệt trong ngày đầu năm 2019. Sau thảm bại 1-5 trước Liverpool, Arsenal đã tìm lại