90 phút chấm tivi

90 phút chấm tivi

Thoát penalty, Hoàng Anh Gia Lai vẫn thất thủ trên sân Vinh【90 phút chấm tivi】:Phan Văn Đức (20) khô